Dagslysberegning

Dagslys og udsyn skal dokumenteres til myndighederne. Bygninger skal sikres tilfredsstillende lys, Kravet om dagslys skal ses i sammenhæng med almene sundhedsmæssige aspekter af dagslyset. Dagslysadgang og udsyn har indflydelse på individets døgnrytme og psykiske tilstand. 

Beregning af tilstrækkelig tilgang af dagslys dokumenteres ved, at glasarealet korrigeret for skygger svarer til mindst 10 % af det relevante gulvareal.

Mine beregninger sikrer en høj kvalitet til dokumention og i praksis. 

Jeg laver beregninger til erhverv og private, men også til andre rådgiver som skal have dokumentation iorden.  

Lys og udsyn

Dagslysberegninger anvendes til at påvise at bygningsreglementets krav til dagslysfaktor overholdes. Udsynet eller udsigten til omgivelserne er en af de vigtigste faktorer for oplevelsen af rummet.

Vinduer afskærmes både af hensyn til varmetilførsel i rummene for at beskytte mod overophedning og for at beskytte mod blænding.

Når solafskærmning projekteres og udføres, skal der tages højde for den benyttelsestid, som solafskærmningen har i brugstiden. Vi tilbyder beregninger af dagslys i henhold til bygningsreglementet samt udarbejde dokumentation til myndighederne.