Til bolig og erhverv tegner vi rammerne og giver

jer et overblik over jeres byggeopgave og et design som binder det hele sammen. Vi sætter en ære i at løse arkitekt og ingeniøropgaver.

Vi går i dybe med løsninger der sikrer merværdi.

Vi er rådgiver til din byggeansøgning og sikrer

at alle regler overholdes. 

Få en hurtig og effektiv sagsbehandling af din

byggeansøgning, byggetilladelse eller lovliggørelse af byggeri.

 

Bærende konstruktioner,

Vi laver statiske beregninger på bjælker, søljer, fundament og stabilitet. Vi laver samlingsdetaljer til håndværkere, bygherre og andre rådgivere, når I skal bygge og renovere.

Bygninger skal overholde energikravene. Vi udfører ved ny- og tilbygning en varmetabsberegning eller energiberegning. Skal I renovere, beregner vi også  rentabelt eller energieftersyn.  

FAKTA OM KP Byggeteknik 

Projektering af tilbygning, renovering, sommerhuse, nybygning. 

Beregning og projektering af beton, træ - og stålkonstruktioner.

Energi -og rentabilitetsberegning og Energirådgivning   

+350

Tegninger og beregninger. 

+200

Godkendte byggetilladelser

+200

Syn og Skøn