BYGGETILLADELSE

 

Kontakt os, hvis du i tvivl om dit byggeri kræver byggetilladelse. 

Myndigheder, byggeansøgning og lovgivning er en stor del af vores hver dag. 

 

Når du skal bygge nyt, ombygge eller tilbygge, kræver det i langt de fleste tilfælde, en byggetilladelse fra din kommune inden du kan gå i gang.

 

Få professionel hjælp til byggeansøgning inden du går igang med byggeriet. Vi varetager opgaven for både private, erhverv og andre rådgivningsvirksomheder, som ønsker professionel hjælp til ansøgning. 

 

Vi har kendskab til bygningsreglement og god dialog med kommuner. Det betyder at dit projekt bliver bedre og  mere overskuelig.  

 

Byggetilladelsen gives på baggrund af bygningsreglementets regler, kommuneplanen og den evt. lokalplan som du kan være omfattet af.

Vi sikre at  bygningsreglement, lokalplan servitutter eller anden lovgivning er overholdt, så byggeriet kan starte.

Byggeansøgning og færdigmeldig

 

Det kræver tid og viden og få samlet og indsendt de rette dokumenter til kommunen i forbindelse med byggetilladelse og færdigmelding. I den forbindelse er det også vigtigt at have kendskabet til de mange regler og krav, som bygningsreglementet stiller. 

  

Vi sørger for en gnidningsfri proces, hvor vi er med dig fra start til slut.

 

På tegnestuen udarbejder vi de nødvendige tegninger, beregninger og dokumenter og forholder os til gældende bygningsreglementet, lokalplaner samt eventuelle servitutter mv.

 

Vi står for dialogen med myndighederne, selve byggeansøgningen, og indhenter en godkendt byggetilladelse fra din kommune, så I kan komme sikkert igang. 

 

På tegnestuen tilbyder vi skitseprojekt, myndighedsprojekt og konstruktionstegninger. Vi tilpasser rådgivning til hver projekt og behov. 

Lovliggørelse

Byggeri opført uden tilladelse eller ændret anvendelse.

Vi rådgiver og hjælper bygningsejer med lovliggørelse af byggeri. 

 

Vi laver opmåling, bygningregistrering og ansøgning til din lovliggørelse og sikre at BBR registrering passer.

 

Kontakt os få tilbud.  

 

 

Byggeri, der er ikke er registreret udført, skal lovliggøres. 

En lovliggørelse af en bygning er den samme arbejdsgang, der er for en almindelig byggeansøgning. Forskellen er bare at byggeriet som skal godkendes allerede er opført. 

 

Lovliggørelser af en bygninger kan være garage, skure, 1. sal, tilbygning, udestue, hems eller kælder m.m. 

 

Pligten til at lovliggøre et opført bygning påhviler ejer af ejendommen. 

Lovliggørelse af byggeri kan ske på flere måder alt efter hvad der er bygget. 

 

.

Fik du ikke søgt tilladelsen til skuret eller tilbygningen? 

Hvis dine bygninger ikke er lovlige, kan du i værste fald være nødt til at fjerne dem eller ændre bygning. 

 

Myndigheder, tilladelser og lovgivning er en helt naturlig del af vores hverdag. Fra et utal af byggeprojekter har vi samlet erfaring i, hvordan tingene glider bedst – selv i de vanskelige systemer. 

 

Vi skaber overblik laver de relevante dokumenter og beregninger, som vi skal bruge til dit byggeprojekt