BÆRENDE KONSTRUKTIONER 

Vi laver med statiske beregninger og dokumentation ved ombygninger, tilbygninger eller nybyggeri. 

Byggeri skal altid have tilfredsstillende sikkerhed, når det gælder bærende konstruktioner.

 

Bygningskonstruktioner kan medvirke til byggeskader som fugt, revner, nedbøjning og påvirke bygningsstabilitetsforhold. 

 

Med rådgivning igennem hele dit byggeriet, laver vi tegninger som kan  skal bruge til byggeriet som konstruktionsplan og detaljetegninger.

 

Den statiske dokumentation er et lovkrav og nødvendigt til bygeriet. Man skal altid dokumentere de nye bærende konstruktioner opfylder normer og standarder, også hvis man ændre på dem.   

STATISKE BEREGNINGER 


Statiske beregninger er kort fortalt, beregning af de bærende konstruktioner og deres modstandsevne for horisontal og vertikal påvirkning. Det skal sikre ligevægten af et byggeri, så et byggeri ikke flytter sig under lastpåvirkning.

 

Vi regner og laver dokumentation på:  

  • Nybyggeri, tilbygning eller sommerhuse.   
  • Bjælker i træ, stål, beton eller tegl. 
  • Søjler i træ, stål eller beton
  • Etageadskillelser i træ eller stål. 
  • Bærende vægge.
  • Fundamenter 
  • Udskiftet tagbeklædning fra let- til tungt tag
  • Montage af solceller på tag. 
  • Facader og altaner

Konstruktionsklasser

Kort om konstruktionsklasser, som er baseret på typen af byggeriet, konsekvensklasse, kompleksitet og erfaring. Du skal som bygherre være opmærksom på hvilket konstruktionsklasse dit byggeopgaver er. Er du i tvivl kan vi hjælpe. 

Konsekvensklassen defineres af højde over og under terræn, spændvidder samt personbelastning og inddeles efter CC1,CC2, CC3 eller CC3+

Kompleksiteten er om lastnedføringer er overskuelige eller svære at overskue, som baseret på, om konstruktionen på simpel kan eftervises med en håndberegning eller ej. Hvor der er tvivl om konstruktionens kompleksitet, anses denne for kompleks. 

Erfaring: Traditionel  eller utraditionen konstruktion bestemmes ud fra, hvor lang tid konstruktionsopbygningen er benyttet. Er der udarbejdet en såkaldt Norm/Dansk Standard anses disse for at være traditionelle

Konstruktionsklasser kan overordnet inddeles i konstruktionsklasse 1-4

Konstruktionsklasser 1(kk1) er forskellige bygværker der normalt indplaceres som enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel og med højst 1 etage under terræn og højst 2 etager over terræn. 

Konstruktionsklasse 2 (kk2)  er der være behov for yderligere dokumentation og uafhængig kontrol. Til alle byggerier i konstruktionsklasse 2-4 skal der anvendes certificeret statiker Den certificeret skal være involveret i projektering og kontrol.  

Vi udfører beregninger og dokumentation efter normer og anvisninger som er inddelt i 3 kapitler som A1. Konstruktionsgrundlag, A2. Statiske beregninger og  A3. Konstruktionstegninger samt A4 Konstruktionændringer.