BÆRENDE KONSTRUKTIONER 

Når vi regner på med bærende konstruktioner skal det også være økonomisk og simpelt at bygge.

 

Vi laver statiske beregninger til nybygning, renovering eller tilbygning.

konstruktionsberegninger med fokus på styrke, stabilitet og simple løsninger.

 

konstruktionstegninger, som håndværkere kan bruge til byggeriet som konstruktonsplan og detaljetegninger.

 

Statiske beregninger er kort fortalt, beregning af de bærende konstruktioner og deres modstandsevne for horisontal og vertikal påvirkning. 

Vi regner på små og store opgaver. 

 

                 Tagkonstruktioner  

                 Bjælker i træ, stål, beton eller tegl. 

                 Søjler i træ, stål eller beton

                 Etageadskillelser i træ eller stål. 

                 Ydervægge.

                 Terrændæk 

                 Fundamenter 

 

Den statiske beregning er et lovkrav og nødvendig til bygeriet. Man skal altid dokumentere de nye bærende konstruktioner, også når man ændre dem.

Konstruktioner i beton, træ eller stål  

Vi laver beregninger på konstruktioner til nybygning, renovering eller tilbygning 

Projektering og rådgivning, med fokus på styrke, stabillitet og simple løsninger

Få godkendte samlingsdetaljer, statik og funktionskrav til tag, bjælker, søljer og fundament